دستگاه ها

Selon les universitaires, ces jeunes ont une confiance "étrangement basse" en leur érection. Beaucoup expliquent ce viagra https://www.viagrasansordonnancefr.com/ problème par la circulation toujours plus importante des films pornographiques qui montrent des hommes capables de garder une érection pendant une durée conséquente.

طیف سنج نور مرئی-فرابنفش(UV-Vis)

د., 05/14/2018 - 15:35 -- nanotechadmin
نام دستگاه: 
طیف سنج نور مرئی-فرابنفش(UV-Vis)
خدمات دستگاه: 
اندازه گیری طیف عبوری و انعکاسی در ناحیه مریی-فرابنفش
pic: 

Horiba DLS-ZETA

د., 05/14/2018 - 15:24 -- nanotechadmin
نام دستگاه: 
Horiba DLS-ZETA
خدمات دستگاه: 
اندازه گیری سایزذرات نانو، پتانسیل زتا، وزن مولکولی
pic: 

همزن الکتریکی

ش., 11/22/2014 - 13:10 -- iutcent
نام دستگاه: 
همزن الکتریکی
خدمات دستگاه: 
هم زدن محلول ها
pic: 

ترازو دیجیتال

ش., 11/22/2014 - 13:10 -- iutcent
نام دستگاه: 
ترازو دیجیتال
خدمات دستگاه: 
وزن کردن مواد در سطح بسیار دقیق
pic: 

همزن الترومغناطیس

ش., 11/22/2014 - 13:09 -- iutcent
نام دستگاه: 
همزن الترومغناطیس
خدمات دستگاه: 
هم زدن و گرمایش محلول ها
pic: 

PH سنج دیجیتال

ش., 11/22/2014 - 13:08 -- iutcent
نام دستگاه: 
PH سنج دیجیتال
خدمات دستگاه: 
تعیین pH محلول ها
pic: 

تعیین نقطه ذوب

ش., 11/22/2014 - 13:07 -- iutcent
نام دستگاه: 
تعیین نقطه ذوب
خدمات دستگاه: 
تعیین نقطه ذوب
pic: 

كوره الكتريكي

ش., 11/22/2014 - 13:06 -- iutcent
نام دستگاه: 
كوره الكتريكي
خدمات دستگاه: 
سنتز نانو ذرات
pic: 

آون

ش., 11/22/2014 - 13:05 -- iutcent
نام دستگاه: 
آون
خدمات دستگاه: 
خشک سازی و استریلیزاسیون
pic: 

بی. ای. تی

چهارشنبه, 10/02/2013 - 11:27 -- iutcent
نام دستگاه: 
بی. ای. تی
خدمات دستگاه: 
تعیین مساحت سطح و حفرات نانو ذرات
pic: 

سانریفیوژ

چهارشنبه, 10/02/2013 - 11:25 -- iutcent
نام دستگاه: 
سانتریفیوژ
خدمات دستگاه: 
جداسازی مواد جامد
pic: 

حمام آلتراسونیک

چهارشنبه, 10/02/2013 - 11:25 -- iutcent
نام دستگاه: 
حمام التراسونیک
خدمات دستگاه: 
یکنواخت سازی محلول ها
pic: 

روتاری اوپوریتور

چهارشنبه, 10/02/2013 - 10:18 -- iutcent
نام دستگاه: 
روتاری اوپوریتور
خدمات دستگاه: 
جداسازي و تصفیه حلال ها
pic: 

کوره تیوبی تحت خلأ

چهارشنبه, 10/02/2013 - 10:18 -- iutcent
نام دستگاه: 
کوره تیوبی تحت خلأ
خدمات دستگاه: 
سنتز نانو ذرات تحت خلا و لايه نشاني
pic: 

هود لامینار

چهارشنبه, 10/02/2013 - 10:11 -- iutcent
نام دستگاه: 
هود لامینار
خدمات دستگاه: 
ایجاد فضای استریل در محیط اتاق تمیز
pic: 

الکتروریسی

چهارشنبه, 10/02/2013 - 10:11 -- iutcent
نام دستگاه: 
الکتروریسی
خدمات دستگاه: 
تهیه نانوساختار پلیمری و کامپوزیتی
pic: 

تحت نظارت وف بومی