خدمات و تعرفه ها

Selon les universitaires, ces jeunes ont une confiance "étrangement basse" en leur érection. Beaucoup expliquent ce viagra https://www.viagrasansordonnancefr.com/ problème par la circulation toujours plus importante des films pornographiques qui montrent des hommes capables de garder une érection pendant une durée conséquente.

نام دستگاه مدل کشور و شرکت سازنده تعرفه (ريال) توضیحات
کوره تیوبی تحت خلا YTF 1450-30X8 بهگزین پارسا 350000 به ازای هر ساعت
الکتروسپینینگ خدمات فنی مهندسی بیستون 250000 به ازای هرنمونه
همزن دیجیتال IKA آلمان IKA 50000 به ازای هر ساعت کار
اندازه گیری نقطه ذوب IA93000 Electrothermal انگلیس 50000 به ازای هر ساعت کار
سانتریفیوژ EBA20 Hettich آلمان 50000 به ازای هر ساعت کار
کوره الکتریکی FHP-05 lenton 250000 به ازای هرنمونه هر ساعت
Rotavapor روتاری اوپراتور R-215 IKA RV10 50000 به ازای هر ساعت
آون فن دار WOF-105 Memmert 30000 به ازای هر ساعت
حمام التراسونيك MAXWELL 30000 به ازای هرنمونه هر بار استفاده
ترازوی دیجیتال ABJ-220-4NM Kern آلمان 50000 به ازای هر بار توزین
pH متر رومیزی PH-240L ISTEKکره جنوبی 30000 به ازای هر نمونه
هات پلیت مگنت MSH-20D-SET IKA C-MAG 50000 به ازای هر ساعت کار