خدمات و تعرفه ها

Selon les universitaires, ces jeunes ont une confiance "étrangement basse" en leur érection. Beaucoup expliquent ce viagra https://www.viagrasansordonnancefr.com/ problème par la circulation toujours plus importante des films pornographiques qui montrent des hommes capables de garder une érection pendant une durée conséquente.

نام دستگاه مدل کشور و شرکت سازنده تعرفه (ريال) توضیحات
الکتروریسی حمامي NTP003NL ايران-نانوتارپاك 500000 به ازای هر نمونه
لایه نشان چرخشی v COAT 3-HVS ایران-ویرا تجارت بکر 200000 به ازای هر نمونه
پمپ خلاء GM-0.50 Optic ivymen system 100000 به ازای هر نمونه
میکروسکوپ نوری PL 20 آمريكا-hp 50000 به ازای هر نمونه
التراسونیک پروبی 200170 ایران-- توسعه فناوري مافوق صوت 500000 به ازای هر نمونه
آنالیز سطح و اندازه گیری سطح ویژه تخلخل(BET) نانوسدا ايران- شركت توسعه حسگرسازان آسيا 1000000 به ازای هر نمونه
طیف سنج نور مرئی-فرابنفش(UV-Vis) UVS-2500 ایران-شرکت فیزتک 200000 به ازای هر نمونه
اندازه گیری ذرات نانو(ZETA) SZ-100 ژاپن-Horiba 500000 به ازای هر نمونه
اندازه گیری ذرات نانو(DLS) SZ-100 ژاپن-Horiba 500000 به ازای هر نمونه
کوره تیوبی تحت خلا YTF 1450-30X8 ایران-بهگزین پارسا 600000 به ازای هر ساعت
الکتروریسی خدمات فنی مهندسی بیستون 300000 به ازای هر ساعت
همزن دیجیتال IKA آلمان IKA 50000 به ازای هر ساعت
اندازه گیری نقطه ذوب IA93000 انگلیس-Electrothermal 300000 به ازای هر نمونه
سانتریفیوژ EBA20 آلمان-Hettich 200000 به ازای هر نمونه
کوره الکتریکی FHP-05 lenton 300000 به ازای هرنمونه هر ساعت
Rotavapor روتاری اوپراتور R-215 IKA RV10 500000 به ازای هر نمونه
آون فن دار WOF-105 Memmert 50000 به ازای هر ساعت
حمام التراسونيك PL6-pro آلمان-MAXWELL 150000 به ازای هرنمونه
ترازوی دیجیتال ABJ-220-4NM آلمان-Kern 50000 به ازای هر بار توزین
pH متر رومیزی PH-240L کره جنوبی-ISTEK 100000 به ازای هر نمونه

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی