رفتن به محتوای اصلی
x

افتتاحيه آزمايشگاه هاي جديد در پژوهشكده(سال 97)(آزمایشگاه DLS، الکتروشیمی، زاویه تماس)

pic1

pic4

 

pic3

 

pic3

 

pic1 

 

pic2

 

pic1

 

 

تحت نظارت وف ایرانی