رفتن به محتوای اصلی
x

آون

مشخصات:

1-کنترل کننده فرایند PID الکترونیک با شروع برنامه تاخیری، رمپ گرم و خنک سازی برنامه ریزی شده، مدت زمان انتظار وابسته تعیین شده و حلقه عملکرد تکرار.

2- حافظه داخلی جهت گزارش 1024 کیلو بایت برای ذخیره سازی دمای واقعی، دما و وضعیت خطا.

3-فن با تنظیم سرعت (تنظیم در مراحل 10٪)

4-دریچه هوا دستی قابل تنظیم برای گردش و یا استفاده از هوای تازه.

5-برنامه نویس هفتگی یکپارچه با عملکرد گروه (به عنوان مثال تمام روزهای کاری).

6-مانیتورینگ رله برای خاموش کردن گرمایش در صورت خطا

7-کالیبراسیون درجه حرارت در 3 درجه

8-دقت تنظیم:بر حسب (INE / IFE) :0.1  درجه سانتی گراد.
بر حسب (UNE / UFE / SNE / SFE): 0.5 درجه سانتی گراد.

pic2

 

pic1

 

تحت نظارت وف ایرانی