رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه DLS-ZETA

اندازه ذرات: تکنیک پراکندگی نور پویا (DLS)

محدوده اندازه گیری

قطر ذره: 0.3nm-8.0μm

دقت اندازه گیری

اندازه ذرات: سازگار با استاندارد ISO 13321/22412.

NIST استاندارد ذرات لاتکس پلی استایرن قابل ردیابی: دقت اندازه گیری 100 نانومتر=2% +/-

زمان اندازه گیری

تقریبا 2 دقیقه به طور کلی برای تجزیه و تحلیل اندازه ذرات

سلول نمونه برداری

سلول کووت

حجم نمونه

12μl ~ 4ml * (* حجم نمونه بستگی به ظرفیت حجم سلول دارد.)

پتانسیل زتا: روش الکتروفورز داپلر لیزر

محدوده اندازه گیری

200- الی 200+ میلی ولت

زمان اندازه گیری

تقریبا 2 دقیقه به طور کلی

سلول نمونه برداری

سلول یکبار مصرف اختصاص داده شده یا سلول خام

حجم نمونه

~ 100μl برای سلول یکبار مصرف

وزن مولکولی: روش پراکندگی نور استاتیک طرح Debye

محدوده اندازه گیری

   1000الی 20000000 گرم بر مول

سلول نمونه برداری

  سلول کووت

تحت نظارت وف ایرانی