رفتن به محتوای اصلی
x

توضیحات

قيمت (ريال)

کشور و شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

به ازاي هر نمونه

3000000

ايران- شركت توسعه حسگرسازان آسيا

نانوسدا

BET

به ازای هر ساعت

3200000

ايران - بهگزین پارسا

YTF 1450-30X8

کوره تيوبي تحت جو خنثی

به ازاي هر نمونه

2000000

Horiba - ‍ژاپن

SZ-100

DLS سايز نانوذرات

به ازاي هر نمونه

2000000

Horiba ‍- ژاپن

SZ-100

DLS  پتانسيل زتا

به ازاي هر ساعت

3000000

ايران - نانوتارپاك

NTP003NL

الکتروریسی حمامي

به ازای هر نمونه

1500000

IKA RV10 - آلمان

R-215

تبخيركننده حرارتي روتاري

به ازای هرساعت

1200000

ايران - خدمات فنی مهندسی بیستون

Ms-2200

الکتروريسي

به ازای هر ساعت

1500000

Lenton انگلستان -

FHP-05

کوره الکتریکی

به ازای هر نمونه

1000000

Electrothermal - انگلیس

IA93000

اندازه گیری نقطه ذوب

به ازاي هر نمونه

1000000

ايران - فيزتك

UVS-2500

طيف‌سنج نوري فرابنفش

به ازای هر دقيقه

50000

Hettich - آلمان

EBA20

سانتریفیوژ

به ازای هر ساعت کار

750000

IKA -آلمان 

IKA

همزن مکانیکی

به ازاي هر نمونه

500000

ایران ويرا تجارت بكر

vCOAT 3 - HVS

لايه نشاني چرخشی

به ازای هردقيقه

20000

Maxwell آلمان -

PL6-pro

حمام التراسونيك

به ازای هر نمونه

300000

ISTEK کره جنوبی -

PH-240L

متر رومیزی pH

به ازای هر ساعت

200000

Memmertآلمان - 

WOF-105

آون فن دار

به ازاي هر نمونه

1000000

hp - آمريكا

PL 20

ميكروسكوپ نوري

به ازای هر نمونه

100000

Kern - آلمان

ABJ-220-4NM

ترازوی دیجیتال

به ازای هر ساعت کار

100000

IKA C-MAGآلمان - 

MSH-20D-SET

همزن مغناطیسی

به ازای هر ساعت

100000

Optic Ivymen System

GM-0.50

پمپ خلأ

 

تحت نظارت وف ایرانی