رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباط با ما

اطلاعات تماس

 آدرس:اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان، پژوهشكده نانو فناوري و مواد پیشرفته

تلفن پژوهشکده:33919023 -33912282

دورنگار:33912295-33912296

ميل:  nanotechnology@of.iut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی